Obowiązek informacyjny RODO

Kim jesteśmy

Administratorem Twoich danych osobowych jest B + M BAUSTOFF + METALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 78, kod pocztowy 31-574, NIP 675-137-13-26. Adres strony internetowej to: https://baustoff-metall.com.pl

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • obsługi zapytań kierowanych do Administratora, bezpośrednio drogą elektroniczną (e-mail) lub podczas rozmowy telefonicznej – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO
 • zawarcia umowy lub nawiązania współpracy – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO
 • rozliczeń i prowadzenia dokumentacji rachunkowej – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO.

Jakie dane zbieramy

Administrator zbiera i przetwarza wyłącznie niezbędne dane kontaktowe, takie jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu.

W przypadku zawarcia umowy  Administrator zbiera i przetwarza dane identyfikujące stronę umowy, takie jak:

 • nazwa firmy
 • adres jej siedziby
 • numer NIP i REGON.
 • adres dostawy i inne dane osobowe wymagane do realizacji zamówieni.

Jak można się z nami skontaktować

Wszelkie pytania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych można kierować:

Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych

Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych innych podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Urzędowi Skarbowemu w związku z obowiązkiem raportowym lub podczas prowadzonej kontroli.

Administrator, w związku z prowadzoną działalnością, może powierzyć dane osobowe   (na       podstawie umowy powierzenia) następującym podmiotom:

 • cyber_Folks S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
 • Agencja SEO. Firma: INSANE Krzysztof Piotrowski, ul. Bp. Bernarda Bogedaina 3/117, 50-514 Wrocław
 • doraźnie podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne.

Administrator nie przewiduje udostępniania danych osobowych poza obszar EOG, a jeśli miałoby to nastąpić, to wyłącznie na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia, uwzględniającej zapisy Standardowych Klauzul Umownych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

 • w przypadku danych kontaktowych, przetwarzanych w celu nawiązania współpracy, dane osobowe będą okresowo uaktualniane lub usunięte, nie później niż po upływie dwóch lat od ostatniego kontaktu z potencjalnym klientem
 • w przypadku wystawienia faktury dane będą przetwarzane zgodnie z prawem podatkowym i zostaną usunięte po upływie sześciu lat od zakończenia roku podatkowego, w którym została wystawiona faktura.

Jakie są Twoje prawa i obowiązki

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu handlowego lub wystawienia faktury.

Ponadto Administrator informuje o prawie do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 • sprostowania, usunięcia powierzonych danych lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, który ma siedzibę w Warszawie pod adresem: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa.

Jednocześnie Administrator informuje, że:

 • nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany
 • nie będziesz profilowany.
Średnia ocen: 0