Hydroizolacje

Hydroizolacje pełnią funkcję powłok ochronnych, nakładanych celem zwiększenia odporności danej powierzchni na oddziaływanie wilgoci. Do ochrony pod tym kątem można wykorzystać różne materiały, których właściwości uwzględnią stopień obciążenia wodnego, sposób użytkowania budynku, dostępność innych zabezpieczeń czy stan chronionej powierzchni oraz inne czynniki wpływające na skuteczność izolacji. Podstawowy podział obejmuje wyroby jednoskładnikowe i dwuskładnikowe.

Jakie właściwości posiadają hydroizolacje?

Hydroizolacje mogą powstawać z różnych materiałów, które charakteryzują się specyficznymi właściwościami fizycznymi. Ich bogatą ofertę posiada nasza hurtownia Baustoff + Metall. Niektóre wykazują wyższą efektywność w wysokich temperaturach, podczas gdy inne w niskich. W przypadku takich izolacji odmienna jest też zdolność do ochrony, która może być przeciwwilgociowa lub przeciwwodna. Pierwsza z nich zabezpiecza podziemne części budynku przed wodą, która nie wywiera ciśnienia. Druga natomiast chroni te elementy przed wodami gruntowymi i deszczówką, np. w przypadku przesączania się przez fundamenty przy problemach z odpływem.

Podział i klasyfikacja

Do najczęściej stosowanych materiałów tworzących bezspoinową powłokę hydroizolacyjną zalicza się szlam mineralny. Produkty te różnią się między sobą właściwościami użytkowymi i mechanicznymi, dlatego dzielą się na sztywne oraz elastyczne. Podział bardziej ogólny obejmuje natomiast odmiany jednoskładnikowe, wymagające zarobienia z wodą oraz dwuskładnikowe, które bazują na wymieszaniu składnika suchego z mokrym. Materiały te mają szerokie zastosowanie. Za ich pomocą można tworzyć izolacje podpłytkowe w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, a także na zewnątrz. Produkty z tej grupy pozwalają też na przygotowywanie izolacji podposadzkowych i uszczelnianie różnych elementów konstrukcyjnych budynku, włącznie z fundamentami. Za ich pomocą można również izolować płyty balkonowe i tarasy, zbiorniki na wodę pitną, baseny czy oczyszczalnie ścieków. W wielu przypadkach sprawdzają się przy hydroizolacjach kanałów samochodowych w garażach czy warsztatach.

Ochrona przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe zalecane jest głównie w przypadku podziemnych części budynków, które znajdują się na przepuszczalnych glebach – przede wszystkim żwirach i piaskach. Izolacje tego typu nie mogą być narażone na oddziaływanie wód gruntowych, dlatego przed ich zastosowaniem konieczne jest dokładne sprawdzenie warunków technicznych. Jako materiał przeciwwilgociowy stosuje się głównie emulsje asfaltowe, bentonit i różne tworzywa sztuczne. Izolacja przeciwwodna może być natomiast używana na powierzchniach narażonych na wodę opadową, ponieważ umożliwia jej spływanie i zabezpiecza przed przesączaniem. W takim przypadku sprawdzają się izolacje bitumiczne. Do ochrony powierzchni narażonych na oddziaływanie wody pod dużym ciśnieniem również stosuje się zabezpieczenie przeciwwodne.

Możliwości zastosowania

Oferowane przez nas produkty można wykorzystać do ochrony powierzchni przed przenikaniem wody i wilgoci w różnych pomieszczeniach, zwłaszcza tych położonych poniżej gruntu lub na jego poziomie – np. lokali w suterenach czy piwnic. Izolacje te zabezpieczają również podłogi, fundament i ściany łazienek, kuchni czy toalet, a także obiektów wymagających częstego używania wody. Wybrane podłoże zawsze powinno być suche i wysezonowane, celem uniknięcia skroplin prowadzących do trwałego zawilgocenia wnętrza ścian. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w tej kategorii.

Średnia ocen: 5