Papa

Papa jest materiałem budowlanym, który znajduje zastosowanie przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych w różnych elementach budynku. Proces jego wytwarzania odbywa się poprzez pokrycie i nasączenie osnowy z włókna poliestrowego lub szklanego specjalną masą asfaltową bądź smołową. Materiał ten używany jest głównie do izolacji posadzek, fundamentów, pokryć dachowych czy ścian piwnicznych.

Jakie właściwości posiada papa?

Papa wysokiej klasy jest dostępna w ofercie naszej hurtowni Baustoff + Metall. Materiał ten posiada warstwową budowę, na którą składa się kilka części. Od wierzchu zwykle zabezpieczony jest posypką z bazaltu, piasku i skalenia, a w dalszej części występuje masa asfaltowa zawierająca bitum, modyfikator i wypełniacz mineralny. W osnowie znajduje się wkładka nośna z włókniny szklanej, tkaniny poliestrowej czy tektury. Od spodu materiał najczęściej zabezpieczony jest folią z tworzywa sztucznego.

Sposób mocowania

Obecnie materiały tego typu można mocować na wiele różnych sposobów, z czego każda odmiana powinna być aplikowana zgodnie z zaleceniami producenta. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należy metoda mechaniczna, np. z użyciem gwoździ. Mocowanie może się odbywać także tradycyjnie, czyli poprzez klejenie na zimno lub na gorąco oraz za pomocą lepików. Papa układana jest również poprzez zgrzewanie, zwykle z wykorzystaniem gorącego powietrza lub palnika. W przypadku materiałów samoprzylepnych mocowanie odbywa się bez użycia żadnych dodatkowych środków czy narzędzi.

Czym charakteryzuje się papa?

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej różni się od odmiany z welonu szklanego przede wszystkim wytrzymałością. Pierwszą z nich można łatwo przerwać bez użycia żadnych narzędzi, natomiast w przypadku drugiej nie jest to możliwe. Właściwość ta ma duże znaczenie na etapie rodzaju stosowanego materiału. Inną cechą charakterystyczną tego materiału budowlanego jest odporność na zginanie w niskich temperaturach, którą można podnieść poprzez dodanie specjalnych modyfikatorów.

Zastosowanie

Papy są powszechnie stosowane do tworzenia pokrycia dachowego, które może być wykonane jednowarstwowo lub dwuwarstwowo. W tym drugim przypadku najpierw przygotowuje się warstwę podkładową, a następnie warstwę krycia wierzchniego. Odmiana jednowarstwowa wymaga zastosowania wierzchniego krycia od razu. Wyroby na welonie szklanym nie powinny być używane na dachach narażonych na oddziaływanie zmiennych temperatur, ponieważ towarzyszące temu siły mogłyby doprowadzić do ich rozerwania i powstawania pęknięć. Na powierzchniach zewnętrznych występuje też oddziaływanie czynników pogodowych, dlatego wybrany materiał powinien posiadać posypkę mineralną na warstwie wierzchniej.

Modyfikatory

Jako modyfikator tego materiału najczęściej stosuje się styren-butadien-styren, czyli SBS. Substancja ta podnosi odporność na zginanie w ujemnych temperaturach, przy czym dokładna wartość tego parametru może być bardzo zróżnicowana i musi być sprawdzana w dokumentacji technicznej. Niektóre papy mają specjalne usprawnienia, takie jak odporna na wrastanie korzeni wkładka z folii metalowej. W ich produkcji stosuje się też elastyczne tworzywa sztuczne. Zachęcamy do zapoznania się asortymentem naszej hurtowni Baustoff + Metall w tej kategorii, a także zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty.

Średnia ocen: 5